devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

ze životaKterý den je měsíc po 31.5.? | 2012-07-16 | Nepříliš chytrý blog, programování, tok myšlenek, ze života
Jak jsem hlavou neprorazil zeď | 2011-09-17 | JiriKolarik.cz, ze života, paintball
Jak jsem byl u nehody | 2011-04-22 | JiriKolarik.cz, ze života
Jak jsem chodil na brigády | 2011-03-06 | JiriKolarik.cz, ze života
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz