devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

youtubeGoogle spouští HTML5 verzi YouTube. Bez reklam. | 2010-01-21 | HTML456, flash, video, youtube
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz