devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

yieldStarého psa novým kouskům naučíš | 2014-11-11 | Honza Břečka, as3, javascript, yield
Starého psa novým kouskům naučíš | 2014-11-11 | Honza Břečka, javascript, as3, yield
Generátory v PHP | 2014-10-26 | Honza Břečka, php, yield, funkcionálně
Generátory v PHP | 2014-10-26 | Honza Břečka, php, funkcionálně, yield
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz