devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

y soft


Rails Girls – Brno 2014 ∕ 2014-12-09 ∕ YSofters, events, ruby, rails

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz