devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

xpCo je to Coderetreat? | 2014-11-03 | Zdrojak, tdd, různé, coderetreat, xp
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz