devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

xml


Parsování textu z Wikipedie pomocí Pythonu | 2014-11-07 | Zdrojak, python, xml, různé, strojové učení
lift-json | 2012-11-22 | k47, scala, hack, xml, json, data
XPath.scala | 2012-11-11 | k47, scala, xml, xpath, parsování
Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath | 2012-06-18 | k47, scala, xml, data, xpath
Jaká byla XMLPrague 2010 z pohledu webaře | 2010-03-16 | HTML456, 2010, conference, prague, xml
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz