devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

x2go


Debian – LXDE + X2Go ∕ 2019-12-28 ∕ vEnCa-X blog, linux, lxde, vps ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz