devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

write_external_storageAndroid: zpřístupnění nově vytvořeného souboru přes USB v počítači | 2017-09-20 | vEnCa-X blog, android, programování, write_external_storage
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz