devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

workshop


Produktové workshopy s kolegy mimo produkt a vývoj ∕ 2019-09-16 ∕ Heurekadevs, workshop, měnímeheureku, blog, meetupy_a_konference
Test Crunch conference: Robot Framework workshop materials ∕ 2015-11-06 ∕ YSofters, python, test, software craftsmanship, books, workshop

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz