devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

workshopProduktové workshopy s kolegy mimo produkt a vývoj | 2019-09-16 | Heurekadevs, workshop, měnímeheureku, blog, meetupy_a_konference
Test Crunch conference: Robot Framework workshop materials | 2015-11-06 | YSofters, python, test, software craftsmanship, books, workshop
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz