devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webové stránkyPříležitost poznat TypeScript | 2013-05-07 | Nepříliš chytrý blog, javascript, programování, typescript, webové stránky
Captcha? Ne, díky! | 2012-07-13 | Nepříliš chytrý blog, webové stránky, captcha, přístupnost
Texy! aneb What You See Is What You Mean | 2011-06-27 | Nepříliš chytrý blog, webové stránky, texy, wysiwyg, wysiwym
Mikrodata – přibližte text vyhledávačům | 2011-06-21 | Nepříliš chytrý blog, webové stránky, bing, google, mikrodata, vyhledávač, yahoo!
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz