devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webové aplikacePsát isomorfní webové aplikace? | 2014-09-16 | phpFashion.com, javascript, webové aplikace
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz