devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

webkit


Devirtualization in C++, part 4 (analyzing the type inheritance graph for fun and profit) ∕ 2014-02-18 ∕ Honza Hubička's Blog, code optimization, cpp, compilers
První verze akcelerovaného 3D v prohlížečích je na světě ∕ 2009-12-11 ∕ HTML456, firefox, 3d, webkit

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz