devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webkitDevirtualization in C++, part 4 (analyzing the type inheritance graph for fun and profit) | 2014-02-18 | Honza Hubička's Blog, c plus plus, class hierarchy diagram, code optimization, compilers, devirtualization, firefox, gcc, libreoffice, link-time optimization, type inheritance graph, webkit
První verze akcelerovaného 3D v prohlížečích je na světě | 2009-12-11 | HTML456, 3d, firefox, khronos, webkit
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz