devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webexpo 2017Jaké bylo WebExpo 2017 | 2017-09-25 | Zdrojak, php, javascript, databáze, konference, webdesign, praha, webexpo, webexpo 2017
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz