devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

webexpo 2017


Jaké bylo WebExpo 2017 ∕ 2017-09-25 ∕ Zdroják, php, javascript, databáze, konference, webdesign, praha, webexpo, webexpo 2017

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz