devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webdevSelf-signed certifikáty v Chrome | 2017-05-15 | Michal Haták, ssl-certificate, webdev, chrome, web-development
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz