devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webcomponentsPolymer @ I/O 2015 | 2015-05-29 | Známý guru, polymer, webcomponents
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz