devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

webJSCamp a CSSCamp 2019: Pište méně kódu | 2019-08-26 | Heurekadevs, konference, frontend, javascript, css, web, user experience, blog, meetupy_a_konference
Jak na JavaScript: podpora prohlížečů | 2019-07-15 | Heurekadevs, frontend, web, jaknajavascript, javascript, blog, kod
Princip postupného vylepšení | 2019-06-17 | Heurekadevs, frontend, web, blog
Webový/á vývojář/ka pro plzeňský “zlatý” tým | 2019-01-21 | Heurekadevs, web, nabor, hiring, plzen, recruitment
Webový/á vývojář/ka pro liberecký “červený” tým | 2019-01-21 | Heurekadevs, web, nabor, hiring, liberec, recruitment
Full Stack Fest 2018 | 2019-01-03 | Heurekadevs, konference, frontend, backend, web, p2p, blog, meetupy_a_konference
What I've baked the last year | 2017-02-08 | Jana Moudrá blog, android, codelab, dart, dartlang, gde, gdg, github, lviv, package, progressive, pwa, summit, talk, tool, web
Ikony bez kompromisů | 2016-11-15 | Heurekadevs, blog, web, development, front-end
PF 2015 | 2014-12-30 | YSofters, web, html5, game, angularjs, software craftsmanship, font awesome, pf2015
Sending SOAP with MIME attachments from .NET application | 2014-12-12 | YSofters, web, tutorial, software craftsmanship, c, .net, mime, soap
web.py – autentizace a autorizace | 2014-09-01 | Zdrojak, python, bezpečnost, web, různé, autentizace, autorizace, lightweight, šifrování, web.py
PHP DOM, SimpleXML a Matcher | 2014-05-15 | Funkcionálně.cz, php, web
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz