devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy

webWebový/á vývojář/ka pro plzeňský “zlatý” tým | 2019-01-21 | web, nabor, hiring, plzen, recruitment
Webový/á vývojář/ka pro liberecký “červený” tým | 2019-01-21 | web, nabor, hiring, liberec, recruitment
Full Stack Fest 2018 | 2019-01-03 | konference, frontend, backend, web, p2p, blog, meetupy_a_konference
What I've baked the last year | 2017-02-08 | android, codelab, dart, dartlang, gde, gdg, github, lviv, package, progressive, pwa, summit, talk, tool, web
Ikony bez kompromisů | 2016-11-15 | blog, web, development, front-end
PF 2015 | 2014-12-30 | web, html5, game, angularjs, software craftsmanship, font awesome, pf2015
Sending SOAP with MIME attachments from .NET application | 2014-12-12 | web, tutorial, software craftsmanship, c, .net, mime, soap
web.py – autentizace a autorizace | 2014-09-01 | python, bezpečnost, web, různé, autentizace, autorizace, lightweight, šifrování, web.py
PHP DOM, SimpleXML a Matcher | 2014-05-15 | php, web
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz