devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

web timing


Změřte rychlost vašeho webu, prohlížeče mají stopky ∕ 2014-03-10 ∕ Zdroják, javascript, w3c, web timing

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz