devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

web timingZměřte rychlost vašeho webu, prohlížeče mají stopky | 2014-03-10 | Zdrojak, javascript, w3c, web timing
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz