devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

web-development


Angular custom event bubbling ∕ 2018-02-07 ∕ Programátorovy zápisky, programming, angularjs, web-development, angular, event bubbling
Self-signed certifikáty v Chrome ∕ 2017-05-15 ∕ Michal Haták, ssl-certificate, webdev, chrome, web-development

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz