devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

web-development


Angular custom event bubbling ∕ 2018-02-07 ∕ Programátorovy zápisky, programming, angularjs, angular
Self-signed certifikáty v Chrome ∕ 2017-05-15 ∕ Michal Haták, chrome, web-development, ssl-certificate

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz