devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

wcagWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG): seznamte se, prosím | 2019-02-22 | Zdrojak, webdesign, přístupnost, wcag, wcag 2.1
Jak vybrat barvy pro grafický návrh s ohledem na přístupnost | 2014-05-05 | Zdrojak, přístupnost, webdesign, wcag
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz