devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

wcag 2.1Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): seznamte se, prosím | 2019-02-22 | Zdrojak, webdesign, přístupnost, wcag, wcag 2.1
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz