devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

VzhuruDolu


Podcast: Speciál o frontendových technologiích roku 2019 | 2020-01-21 | VzhuruDolu
Použití preconnect & dns-prefetch pro včasné připojení k doménám třetích stran a zvýšení rychlosti webu | 2020-01-15 | VzhuruDolu
Optimalizace rychlosti komponent třetích stran: Když se chce, všechno jde | 2020-01-09 | VzhuruDolu
Nový rok, dva nové kurzy: „Výkon webu v prohlížeči“ a „Od dokumentace k systémům designu“ | 2020-01-06 | VzhuruDolu
Rok 2019 na Vzhůru dolů: nejpopulárnější články, odkazy, video a podcast | 2020-01-02 | VzhuruDolu
Podcast: S Michalem Matuškou o konferenci performance.now(), rychlosti webů a WebAssembly | 2019-12-19 | VzhuruDolu
Cypress.js: End-to-end testy v praktickém tutoriálu | 2019-12-17 | VzhuruDolu
Chrome UX Report: Data o rychlosti webu přímo od uživatelů | 2019-12-12 | VzhuruDolu
Checklist pro frontendisty před spuštěním webu (update 2019) | 2019-12-02 | VzhuruDolu
AMP Email: Přinese dynamický e-mail revoluci v tvorbě newsletterů? | 2019-11-28 | VzhuruDolu
CSS vlastnosti object-fit a object-position: Ořez obrázků vložených v HTML | 2019-11-26 | VzhuruDolu
Poměr stran v CSS: Všechny metody pro zabránění poskakování layoutu stránky při vykreslování | 2019-11-19 | VzhuruDolu
AMP Cache: Servery, které dělají zázraky s rychlostí AMP stránek | 2019-11-11 | VzhuruDolu
Zachování poměru stran v CSS: Metoda s pading-top nebo padding-bottom | 2019-11-07 | VzhuruDolu
Zděděná a výchozí hodnota v CSS, vlastnost all a klíčová slova inherit, initial, unset, revert | 2019-11-05 | VzhuruDolu
Dědičnost v CSS: Co to je a kterých vlastností se týká? | 2019-10-30 | VzhuruDolu
Podcast: S Alešem Nešetřilem o STRV, prezentaci své práce, WorkResponsibly.org a Webflow | 2019-10-21 | VzhuruDolu
Webpack: Úplné základy a tutoriál k tomu | 2019-10-09 | VzhuruDolu
JavaScript v AMP a inovace jménem amp-script | 2019-10-03 | VzhuruDolu
CSS funkce minmax() a klíčová slova min-content, max-content a fit-content | 2019-10-01 | VzhuruDolu
Progresivní webové aplikace: Co to je? A jak webu zařídit plné hodnocení PWA v Lighthouse | 2019-09-26 | VzhuruDolu
Podcast: S Riki Fridrichem o současnosti a budoucnosti javascriptových frameworků | 2019-09-20 | VzhuruDolu
Paul Bakaus: „AMP je docela nepochopený projekt“ | 2019-09-18 | VzhuruDolu
Funkce repeat() v CSS gridu | 2019-09-13 | VzhuruDolu
Lighthouse Performance Score: metrika všech syntetických metrik rychlosti webu | 2019-09-09 | VzhuruDolu
MiniLazyload: Minimalistická knihovna pro líné načtení obrázků a IFRAME | 2019-09-03 | VzhuruDolu
AMP a Vue.js: Dva nové kurzy jsou tady! | 2019-08-29 | VzhuruDolu
Pozvánka na WebExpo 2019: Rychlost webu, systémy designu, AMP, web components a dieta na rozhodování | 2019-08-27 | VzhuruDolu
Jednotka fr: Podíl na rozměru v CSS gridu | 2019-08-21 | VzhuruDolu
CSS, webfonty a animace v AMP: průvodce vývojáře | 2019-08-18 | VzhuruDolu
Lazy loading obrázků a iframe: Kompletní průvodce implementací (včetně nativní podpory v prohlížečích) | 2019-08-14 | VzhuruDolu
Případové studie k nasazení AMP: 5× rychlejší web a 80 % konverzí navíc | 2019-08-07 | VzhuruDolu
Vlastnosti grid-template-rows a grid-template-columns: definice explicitního gridu | 2019-07-29 | VzhuruDolu
AMP HTML: Čím se liší oproti HTML, co zakazuje a co nového přináší? | 2019-07-19 | VzhuruDolu
CSS proměnné: 6 praktických příkladů, které vás nakopnou k jejich používání | 2019-07-17 | VzhuruDolu
AMP: Odkud vám přinese návštěvnost pro web? | 2019-07-04 | VzhuruDolu
CSS proměnné (nebo také autorské či volitelné vlastnosti) | 2019-07-01 | VzhuruDolu
Podcast: Speciál o AMP k vydání „Vzhůru do AMP“ | 2019-06-26 | VzhuruDolu
AMP: Co to je a proč nás to má vůbec zajímat? | 2019-06-24 | VzhuruDolu
Nový e-book: Vzhůru do AMP! | 2019-06-18 | VzhuruDolu
CSS: Optimalizace datové velikosti | 2019-06-12 | VzhuruDolu
SpeedCurve: Nástroj pro průběžnou analýzu rychlosti webu | 2019-05-29 | VzhuruDolu
Deskriptor font-display: Jak na řízené vykreslování webfontů? | 2019-05-20 | VzhuruDolu
Podcast: S Janem Junkem o tom, proč líbivá grafika webu nemusí fungovat | 2019-05-13 | VzhuruDolu
AMP Conf 2019: Co je nového kolem AMP? | 2019-05-08 | VzhuruDolu
WordPress: Startovací témata vzhledu pro frontendisty | 2019-04-22 | VzhuruDolu
Co je „Doba do načtení prvního bajtu“ (aneb „Time To First Byte“ aneb TTFB)? | 2019-04-08 | VzhuruDolu
AMP pro e-mail: Je to venku. V Gmailu, Yahoo mailu, Outlook.com a Mail.ru | 2019-03-27 | VzhuruDolu
Devstac­ky: In­spi­rač­ní ka­ta­log nástrojových zá­kla­den | 2019-03-26 | VzhuruDolu
Pod­cast: S On­dře­jem Ma­chul­dou o tes­to­vá­ní webo­vých apli­ka­cí | 2019-03-18 | VzhuruDolu
Naše fron­ten­do­vá ško­le­ní v Brně. Jen jed­nou ročně | 2019-03-14 | VzhuruDolu
Ja­vaScript: Pri­o­ri­ty sta­ho­vá­ní a spouš­tě­ní | 2019-03-13 | VzhuruDolu
Nový kurz: Kódo­vá­ní news­let­te­rů s To­má­šem Krej­čím | 2019-03-06 | VzhuruDolu
CSS Grid v MSIE: Můžete mít i automatické umísťování do mřížky | 2019-03-04 | VzhuruDolu
Mi­ni­roz­ho­vor s Mi­cha­lem Ma­tuš­kou: No­vin­ky v ob­las­ti SVG a na ško­le­ní | 2019-02-27 | VzhuruDolu
Uti­li­ty třídy a kom­po­nen­ty v CSS: Jak najít rov­no­váhu? | 2019-02-18 | VzhuruDolu
Uti­li­ty CSS: K čemu jsou dobré sys­témy jed­no­úče­lo­vých tříd? | 2019-02-13 | VzhuruDolu
Z Illustra­to­ru přímo do pro­hlí­že­če: SVG work­flow od SU­PER­KO­DERS | 2019-02-09 | VzhuruDolu
Weby na chyt­rých ho­din­kách Apple Watch | 2019-02-04 | VzhuruDolu
7 bl­bos­tí z ob­las­ti webo­vé rych­los­ti | 2019-01-30 | VzhuruDolu
Podcast: S Honzou Bienem o WordPressu 5 a editoru Gutenberg | 2019-01-28 | VzhuruDolu
Co je „rychlost načtení“ webu? | 2019-01-23 | VzhuruDolu
Poslední dva termíny kurzu „Dnešní webová kodéřina“ | 2019-01-21 | VzhuruDolu
12 nej­za­jí­ma­věj­ších fron­ten­do­vých tech­no­lo­gií roku 2018 | 2019-01-15 | VzhuruDolu
6 důvodů, proč jít na kurzy ze Vzhůru dolů | 2019-01-10 | VzhuruDolu
CSS Grid v Internet Exploreru: Jde to! | 2019-01-03 | VzhuruDolu
Rychlý protokol HTTP/2: S nasazením na weby už na nic nečekejte | 2019-01-01 | VzhuruDolu
Podcast: Vánoční speciál o frontendových technologiích roku 2018 | 2018-12-19 | VzhuruDolu
Responzivní breakpointy: Realizace v kódu (CSS, Sass i PostCSS) | 2018-12-16 | VzhuruDolu
Breakpointy v responzivním designu: Detailně a do hloubky | 2018-12-09 | VzhuruDolu
Podcast: S Martinem Haklem ze Solidpixels o online redakčních systémech | 2018-12-05 | VzhuruDolu
Jednotky pro tvorbu webu (em, rem, %, px, vh, vw): Kde použít jakou? | 2018-12-03 | VzhuruDolu
Barevný kontrast na webu a nástroje, které s ním pomohou | 2018-11-30 | VzhuruDolu
Je tady verze 1.2 „responzivního“ e-booku: Weby na chytrých hodinkách, tvorba breakpointů a ty zatrolené viewporty | 2018-11-26 | VzhuruDolu
NPM a Node.js: Rozcestník odkazů | 2018-11-21 | VzhuruDolu
NPM: Průvodce začátky a základními příkazy | 2018-11-19 | VzhuruDolu
Školení WordPressu a Javascriptu: Naučte se je pořádně ještě před koncem roku | 2018-11-14 | VzhuruDolu
package-lock.json: Proč potřebujeme „lockfile“? | 2018-11-12 | VzhuruDolu
Gutenberg: Co je zač ten emoce vyvolávající editor (nejen) pro WordPress? | 2018-11-08 | VzhuruDolu
package.json: Vývojářský manifest pro každý projekt | 2018-11-04 | VzhuruDolu
SemVer: Sémantické verzování | 2018-11-01 | VzhuruDolu
Podcast: S Honzou Tomanem o tvorbě systému designu v Kiwi.com | 2018-10-30 | VzhuruDolu
Jsou weby na WordPressu skutečně pomalé? Pár poznámek ke studii Dannyho Richmana | 2018-10-25 | VzhuruDolu
Ikonfonty: Vykašlete se už na ně. Máme přece SVG! | 2018-10-22 | VzhuruDolu
Nové školení „Nástroje Javascriptu“ (detailně o NPM, Yarn, Webpack, Karma, Mocha, Chai, refaktoring, linting…) | 2018-10-16 | VzhuruDolu
Konzultujte vždy prosím nasazení nových komponent pro web s vývojáři (Případ FreshChat) | 2018-10-10 | VzhuruDolu
Kaskáda v CSS: skrytý „nepřítel“ | 2018-10-07 | VzhuruDolu
Komponety versus kontexty v CSS | 2018-10-03 | VzhuruDolu
@extend v preprocesorech: Bacha na něj! | 2018-09-30 | VzhuruDolu
Prohlížeče v Česku: Webdesignérův průvodce pro rok 2018 | 2018-09-26 | VzhuruDolu
Poznámky z WebExpo 2018: AMP, variabilní fonty, performance a spousta dalšího | 2018-09-24 | VzhuruDolu
Knihkupectví a e-shopy. Nová místa, kde si teď můžete koupit knížku | 2018-09-20 | VzhuruDolu
Podcast: O prohlížeči Seznam.cz se Štěpánkou Lebedovou | 2018-09-19 | VzhuruDolu
Lighthouse: Nepostradatelná analýza webu od Google | 2018-09-16 | VzhuruDolu
WebExpo 2018: Moje přednáška o AMP. A na jaké další se chystám? | 2018-09-12 | VzhuruDolu
PageSpeed Insights: Podrobný průvodce nástrojem pro měření rychlosti | 2018-09-10 | VzhuruDolu
CSS grid: 3 příklady použití, které se vám budou líbit (a fallback k tomu) | 2018-09-05 | VzhuruDolu
Grid, Flexbox, rychlost načítání nebo organizace CSS: Podzimní školení začínají | 2018-09-02 | VzhuruDolu
Google Analytics: S jakými viewporty navštěvují uživatelé můj web? | 2018-08-22 | VzhuruDolu
Velikost okna prohlížeče v CSS a JavaScriptu: min-width, innerWidth, clientWidth | 2018-08-18 | VzhuruDolu
Rozlišení obrazovky ve webdesignu | 2018-08-16 | VzhuruDolu
GDPR pro weby: Všechno, co o tom vím (pod dohledem advokáta) | 2018-08-12 | VzhuruDolu
Podcast: S Pavlem Jaškem z Google o AMP | 2018-08-06 | VzhuruDolu
Stylelint: Jak si jej nainstalovat v editorech kódu? | 2018-07-31 | VzhuruDolu
Dvě novinky od Google: Rychlost webu jako řadící signál a Chrome ještě více tlačí na HTTPS | 2018-07-26 | VzhuruDolu
Podcast: S Davidem Grudlem o vývoji open source a kampani na podporu vývoje Nette | 2018-07-13 | VzhuruDolu
Největší problém Bootstrapu: Chybějící style guide | 2018-07-08 | VzhuruDolu
Ideální hodnoty metrik rychlosti načítání | 2018-07-03 | VzhuruDolu
Sekce Vzhůru do práce: Proč a jak ji brzy uzavřu? | 2018-06-26 | VzhuruDolu
Předprázdninová akce: Objednej školení, dostaneš knížku. Jen do konce června | 2018-06-25 | VzhuruDolu
WebP obrázky: datově úsporná alternativa k JPEG, PNG i GIF | 2018-06-10 | VzhuruDolu
Zásady psaní respektujícího CSS | 2018-06-03 | VzhuruDolu
Kaskáda a další „problémy“ CSS: Jak je řešit, když vás pálí? | 2018-05-27 | VzhuruDolu
Stylelint, protože pořádek musí být. I v CSS kódu | 2018-05-21 | VzhuruDolu
Jak AMP chrání rychlost před webaři. A co je jeho největší přínos? | 2018-05-10 | VzhuruDolu
CSS kód: Nové školení o organizaci a údržbě stylů | 2018-04-24 | VzhuruDolu
Pár poznámek k průzkumu mezi vývojáři na Stack Overflow | 2018-04-15 | VzhuruDolu
Metriky rychlosti načítání | 2018-04-11 | VzhuruDolu
Podcast: S Honzou Kvasničkou o UX a spolupráci designérů s vývojáři | 2018-04-06 | VzhuruDolu
Podcast: S Honzou Kvasničkou o UX a spolupráci designérů s vývojáři | 2018-04-06 | VzhuruDolu
CSS Grid: Začíná druhé dějství layoutového převratu | 2018-03-28 | VzhuruDolu
Kurzy: SVG, Flexbox nebo Grid? Načerpejte u nás užitečné vědomosti | 2018-03-21 | VzhuruDolu
„USE“ v SVG: klonování šetří čas a data | 2018-03-18 | VzhuruDolu
Podcast: S Lukášem Kokoškou o HbbTV, chytrých televizích a dálkových ovladačích | 2018-03-06 | VzhuruDolu
Podcast: S Lukášem Kokoškou o HbbTV, chytrých televizích a dálkových ovladačích | 2018-03-06 | VzhuruDolu
Weby bez CSS: Existuje to vůbec? A jak to testovat? | 2018-03-04 | VzhuruDolu
Intersection Observer: Jak zjistit, že je prvek vidět? | 2018-02-26 | VzhuruDolu
Lazy loading obrázků: kompletní průvodce | 2018-02-21 | VzhuruDolu
WordPress, SVG a Javascript: naučte se něco nového na březnových kurzech | 2018-02-14 | VzhuruDolu
Lidé a zařízení: jak je používají a jaký to má vliv na návrh rozhraní? | 2018-02-11 | VzhuruDolu
Podcast: S Martinem Držkou z Fakturoidu o utility třídách v CSS | 2018-02-02 | VzhuruDolu
Podcast: S Martinem Držkou z Fakturoidu o utility třídách v CSS | 2018-02-02 | VzhuruDolu
Podcast reunion: S Robinem Pokorným o webdesignu a webové vývojařině v roce 2017 | 2018-01-20 | VzhuruDolu
Podcast reunion: S Robinem Pokorným o webdesignu a webové vývojařině v roce 2017 | 2018-01-20 | VzhuruDolu
iPhone X: jak si pro něj nastavit weby a proč je potřeba to udělat? | 2018-01-16 | VzhuruDolu
Rok 2017 ve webdesignu | 2018-01-09 | VzhuruDolu
Co jsem podělal v roce 2016? | 2018-01-03 | VzhuruDolu
Podcast: S Vuem z Avocode o nástrojích mezi designéry a vývojáři | 2017-12-17 | VzhuruDolu
Testování přístupnosti webů v odečítačích obrazovky | 2017-12-10 | VzhuruDolu
Blue Beanie Day 2017: Naučte se dnes něco o přístupnosti a webových standardech | 2017-11-30 | VzhuruDolu
Obrázky a další média: Stáhněte si kapitolu z knihy „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“ | 2017-11-20 | VzhuruDolu
To nejlepší z Bootstrapu 4: utility třídy | 2017-11-14 | VzhuruDolu
HTTPS: 4 důvody proč přejít a pár zkušeností k tomu | 2017-11-02 | VzhuruDolu
Vše o prvku BUTTON a tlačítkách v HTML | 2017-10-24 | VzhuruDolu
Podcast: S Radkem Pavlíčkem o přístupnosti aneb inkluzivním designu | 2017-10-16 | VzhuruDolu
Rozhovor před WebExpo: S Markem Robbinsem o moderním kódování e-mailů | 2017-09-07 | VzhuruDolu
Rozhovor před WebExpo: S Markem Robbinsem o moderním kódování e-mailů | 2017-09-07 | VzhuruDolu
Responzivní grafy | 2017-08-31 | VzhuruDolu
Responzivní grafy | 2017-08-31 | VzhuruDolu
Marcotteho responzivní design | 2017-08-22 | VzhuruDolu
Marcotteho responzivní design | 2017-08-22 | VzhuruDolu
Teď si můžete objednat i tištěnou verzi knihy „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“ | 2017-08-03 | VzhuruDolu
Teď si můžete objednat i tištěnou verzi knihy „Vzhůru do (responzivního) webdesignu“ | 2017-08-03 | VzhuruDolu
Tabulky v responzivním designu | 2017-07-31 | VzhuruDolu
Tabulky v responzivním designu | 2017-07-31 | VzhuruDolu
Zanikající část webařiny: obyčejné weby a CMS na míru | 2017-07-23 | VzhuruDolu
Zanikající část webařiny: obyčejné weby a CMS na míru | 2017-07-23 | VzhuruDolu
Vkládaná média se zachováním poměru stran | 2017-07-19 | VzhuruDolu
Vkládaná média se zachováním poměru stran | 2017-07-19 | VzhuruDolu
Pár poznámek ke komentářům v CSS | 2017-07-10 | VzhuruDolu
Pár poznámek ke komentářům v CSS | 2017-07-10 | VzhuruDolu
Responzivní SVG | 2017-06-26 | VzhuruDolu
Responzivní SVG | 2017-06-26 | VzhuruDolu
Picture, nová značka pro vkládání obrázků | 2017-06-21 | VzhuruDolu
Picture, nová značka pro vkládání obrázků | 2017-06-21 | VzhuruDolu
Konec Boweru: Na nové projekty už jej nepoužívejte | 2017-06-16 | VzhuruDolu
Konec Boweru: Na nové projekty už jej nepoužívejte | 2017-06-16 | VzhuruDolu
Podcast: S Honzou Bienem o WordPressu | 2017-06-12 | VzhuruDolu
BEM: Pojmenovávací konvence pro třídy v CSS | 2017-06-05 | VzhuruDolu
Chrome vyhrál a Firefox je za pár let mrtvý? | 2017-05-28 | VzhuruDolu
Atributy responzivních obrázků: srcset a sizes | 2017-05-23 | VzhuruDolu
Kompletní průvodce obrázky v responzivním designu | 2017-05-17 | VzhuruDolu
E-book „Vzhůru do (responzivního) designu“ je tady! | 2017-05-15 | VzhuruDolu
OOCSS: objektové psaní CSS | 2017-05-11 | VzhuruDolu, html & css
Rychlost načítání: Úvod pro designéry, marketéry a majitele webů | 2017-05-02 | VzhuruDolu
Nové školení: Mistrovský vývoj webů na WordPressu s Honzou Bienem | 2017-04-24 | VzhuruDolu
Weby versus aplikace | 2017-04-20 | VzhuruDolu
Ilustrace ve stránce: značky Figure a Figcaption | 2017-04-05 | VzhuruDolu
Detailně: layout v Bootstrapu 4 | 2017-03-28 | VzhuruDolu
SVG řešení: hvězdičkové hodnocení | 2017-03-15 | VzhuruDolu
Rychlost webu je záležitostí designéra | 2017-03-08 | VzhuruDolu
Element Queries: proč je chceme a proč je jen tak nedostaneme | 2017-03-06 | VzhuruDolu
Jak definovat strukturu v HTML a proč jsem začal mít rád HTML5 tagy | 2017-03-02 | VzhuruDolu
Výsledky dotazníku: Jak se my, webaři a webařky, vzděláváme? | 2017-02-19 | VzhuruDolu
PostCSS jako jednoduchá náhrada preprocesoru | 2017-02-16 | VzhuruDolu
Podcast: S Riki Fridrichem o NPM, Yarnu a dalších nástrojích JS světa | 2017-02-13 | VzhuruDolu
NN Group: Jak vylepšit formulářové prvky pro vložení datumu? | 2017-02-09 | VzhuruDolu
Jak v NejŘemeslníci.cz používají Tachyons | 2017-02-07 | VzhuruDolu
Řešení: Vlastní výřezy obrázků pomocí SVG | 2017-01-30 | VzhuruDolu
Dotazník: Webaři, jak se vzděláváš? | 2017-01-22 | VzhuruDolu
Favikony webu s RealFaviconGenerator | 2017-01-16 | VzhuruDolu
Píšu ebook o responzivním designu, pomozte mi prosím předobjednáním | 2017-01-11 | VzhuruDolu
Ebook „Vzhůru do CSS3“ verze 1.4: nové texty o Media Queries, prohlížečích a další | 2017-01-09 | VzhuruDolu
Co ještě nastudovat na přelomu roku? | 2016-12-21 | VzhuruDolu
Podcast: S Robinem Pokorným o CSS v Javascriptu | 2016-12-08 | VzhuruDolu
Vzhůru do práce 2.0: více než 500 pracovních pozic pro webové vývojáře | 2016-12-06 | VzhuruDolu
Na rychlé HTTP/2 je skoro vše připraveno. Čekáme na hostingy | 2016-11-25 | VzhuruDolu
Hluboká práce: jak dělat více lepších věcí | 2016-11-22 | VzhuruDolu
Podcast: S Robinem Pokorným o Berlíně | 2016-11-16 | VzhuruDolu
Majitelé „m tečka“ webů pozor: Google bude mobile-first | 2016-11-10 | VzhuruDolu
Atomický design a Pattern Lab: návrat do budoucnosti návrhu uživatelských rozhraní | 2016-11-06 | VzhuruDolu
Bootstrap a Javascript: doražte se je naučit na našich dvou podzimních školeních | 2016-11-02 | VzhuruDolu
CSS řešení: Patička přilepená ke spodní hraně okna | 2016-10-17 | VzhuruDolu
Prohlížeč Samsung Internet a moje pokažené statistiky | 2016-10-12 | VzhuruDolu
Webdesignérův průvodce světem prohlížečů v Česku | 2016-10-10 | VzhuruDolu
CSS řešení: Zeldmanovo zatržítko | 2016-10-05 | VzhuruDolu
CSS řešení: Elastická typografie počítaná v procentech z výšky komponenty | 2016-09-26 | VzhuruDolu
WebExpo 2016: přednášky prvního dne (a ta nešťastná velká Lucerna) | 2016-09-24 | VzhuruDolu
Tři otázky na Rachel Andrew před WebExpo: o CSS Grid Layout a Perch CMS | 2016-09-20 | VzhuruDolu
SVG inspirace: efekty, animace, interakce, přechody a další udělátka | 2016-09-14 | VzhuruDolu
3 otázky na Harryho Robertse před letošním WebExpo: k refaktorování CSS a metodice ITCSS | 2016-09-06 | VzhuruDolu
Google Analytics: průvodce měřením pro webové vývojáře | 2016-08-30 | VzhuruDolu
Na co se těším na WebExpo 2016? | 2016-08-19 | VzhuruDolu
Vzhůru do práce: představuji agregátor pracovních nabídek pro webové vývojáře | 2016-08-18 | VzhuruDolu
Google Analytics: průvodce pro přidání webu | 2016-08-15 | VzhuruDolu
Search Console: co si Google myslí o vašem webu? | 2016-08-08 | VzhuruDolu
Funkce calc(): počítání uvnitř CSS | 2016-08-02 | VzhuruDolu
Problémy v CSS kódu: závorková pekla, komentáře a „zlomostřednost“ | 2016-07-21 | VzhuruDolu
Vydal jsem „Vzhůru do CSS3“ ve verzi 1.3: flexbox, calc(), Browsersync, Grunt a další | 2016-07-11 | VzhuruDolu
Flexbox: vlastnosti položky layoutu | 2016-07-09 | VzhuruDolu
Flexbox: vlastnosti kontejneru | 2016-07-09 | VzhuruDolu
BEM CSS: Jak se vyhnout častým chybám? | 2016-07-03 | VzhuruDolu
Efektivní ladění responzivních webů | 2016-06-27 | VzhuruDolu
Browsersync: živý náhled webu a ladění na zařízeních | 2016-06-22 | VzhuruDolu
Pracovní pozice kolem frontend kodéřiny a bludy v pracovních inzerátech | 2016-06-19 | VzhuruDolu
9 knih pro druhou polovinu roku 2016 | 2016-06-06 | VzhuruDolu
11 tipů pro Bootstrap, které jste možná neznali | 2016-05-25 | VzhuruDolu
CSS řešení: hlavička s videem na pozadí | 2016-05-18 | VzhuruDolu
Případová studie Srovname.cz: jaký vliv má zrychlení webu na konverzní poměr? | 2016-05-12 | VzhuruDolu
Nástroje pro analýzu rychlosti načtení stránky | 2016-04-27 | VzhuruDolu
Tři viewporty na mobilních zařízeních | 2016-04-24 | VzhuruDolu
Jaký typ responzivní navigace vybrat? | 2016-04-15 | VzhuruDolu
Jak na mobilní navigaci a proč potřebujeme hamburgery | 2016-04-13 | VzhuruDolu
Kompletní průvodce odkazy na telefonní čísla | 2016-04-10 | VzhuruDolu
Grunticon: SVG s vynikající zpětnou kompatibilitou | 2016-03-31 | VzhuruDolu
Houdini: specifikace co může radikálně zrychlit přidávání CSS vlastností do prohlížečů | 2016-03-29 | VzhuruDolu
Orientační body WAI-ARIA pro přístupnější web | 2016-03-24 | VzhuruDolu
Rozhovor: S Adamem Kudrnou o Bootstrapu | 2016-03-16 | VzhuruDolu
Školení Javascriptu a SVG nově na Vzhůru dolů | 2016-03-15 | VzhuruDolu
Reboot je další evoluční krok pro resetovací CSS | 2016-03-10 | VzhuruDolu
SVG fallbacky | 2016-03-08 | VzhuruDolu
Představuji aplikaci Webařův checklist | 2016-03-06 | VzhuruDolu
Jaká je kniha Responsive Design: Patterns & Principles? | 2016-02-17 | VzhuruDolu
Proč řešit rychlost načítání webu? | 2016-02-07 | VzhuruDolu
Vše o meta značce pro viewport | 2016-02-01 | VzhuruDolu
Jednodušší vkládání webfontů pomocí WOFF a WOFF2 | 2016-01-28 | VzhuruDolu
Jaký byl rok 2015 ve webdesignu s důrazem na frontend kodéřinu | 2016-01-25 | VzhuruDolu
Kontrolní seznam frontend kodéra | 2016-01-21 | VzhuruDolu
Jak zničit mobilní uživatele podruhé: zakažte zoomování nebo schovejte obsah | 2016-01-18 | VzhuruDolu
Jak zničit mobilní uživatele? Pomalým načítáním, karusely nebo schováním navigace | 2016-01-13 | VzhuruDolu
Ebook „Vzhůru do CSS3“ vyšel ve verzi 1.2 | 2016-01-11 | VzhuruDolu
Mobilegeddon, Service Worker, AMP… byl to skvělý rok pro mobilní Web | 2016-01-05 | VzhuruDolu
5 nejčtenějších článků v roce 2015 | 2015-12-26 | VzhuruDolu
Zdrženlivá filozofie přístupu k nástrojům | 2015-12-14 | VzhuruDolu
Školení budou v roce 2016 zase o chlup vymakanější | 2015-12-10 | VzhuruDolu
Nástroje co používám pro frontend kodéřinu | 2015-12-03 | VzhuruDolu
Frontend vývojář a frontend kodér | 2015-11-27 | VzhuruDolu
CSS3 Background Origin | 2015-11-25 | VzhuruDolu
Tipy a triky pro Chrome DevTools | 2015-10-19 | VzhuruDolu
AMP opravuje a zároveň rozbíjí World Wide Web | 2015-10-13 | VzhuruDolu
Instalace Node.js ekosystému | 2015-10-05 | VzhuruDolu
Bootstrap 4: SASS, flexbox a další novinky | 2015-09-30 | VzhuruDolu
Design webů v prohlížeči | 2015-09-21 | VzhuruDolu
Důvody proč jít na WebExpo 2015? Tady jich máte osm | 2015-09-07 | VzhuruDolu
Vše, co ještě nevíte o „EU cookies“ | 2015-08-28 | VzhuruDolu
Co je to „Mobile First“? Ale doopravdy | 2015-08-22 | VzhuruDolu
Critical CSS a zrychlení zobrazení stránky | 2015-06-04 | VzhuruDolu
Směřuje CSS od preprocesingu k postprocesingu? | 2015-05-31 | VzhuruDolu
Prosím, aktualizujte Picturefill na 2.3.1 | 2015-05-29 | VzhuruDolu
Guillermo Rauch: návrhové vzory pro vylepšení vnímané rychlosti webových aplikací | 2015-05-14 | VzhuruDolu
Co by měl umět webový kodér? | 2015-03-29 | VzhuruDolu
Vyzkoušel jsem WebFlow. Je to velká věc, ale práci kóderům jen tak nevezme | 2015-03-12 | VzhuruDolu
Jak správně navázat na typografické principy Bootstrapu | 2015-02-22 | VzhuruDolu
29 užitečných Grunt pluginů a zároveň důvodů proč konečně zkusit automatizaci | 2015-02-13 | VzhuruDolu
Viewport na Windows 8 a 8.1 | 2015-02-03 | VzhuruDolu
Prohlížeč Spartan webaře rozhodně nenaštve | 2015-01-26 | VzhuruDolu
Rich Snippets | 2015-01-17 | VzhuruDolu
Picturefill | 2015-01-13 | VzhuruDolu
Organizace CSS, verze 2014 | 2014-11-24 | VzhuruDolu
7 poznámek o přístupnosti z WebExpo 2014 | 2014-09-30 | VzhuruDolu
Bower | 2014-09-17 | VzhuruDolu
CSS pixel | 2014-09-10 | VzhuruDolu
SVG | 2014-09-07 | VzhuruDolu
Podzimní termíny školení a nové prostory k tomu | 2014-08-28 | VzhuruDolu
Co musí frontendista vidět na WebExpu 2014? | 2014-08-26 | VzhuruDolu
Více <h1> ve stránce? Klidně, ale ne s HTML5 osnovou dokumentu | 2014-08-22 | VzhuruDolu
Tim Kadlec: Responzivní design profesionálně - recenze českého vydání | 2014-08-19 | VzhuruDolu
Proč adaptivní, ne responzivní. A proč to responzivní zůstane | 2014-08-04 | VzhuruDolu
Responzivní webdesign by neměl být vaší jedinou mobilní strategií | 2014-07-23 | VzhuruDolu
Pojďte o webovém frontendu přednášet na WebExpo 2014! | 2014-07-22 | VzhuruDolu
Pohádka o pěti procentech | 2014-07-13 | VzhuruDolu
Mobilní prohlížeč kde lidé tráví nejvíc času? Nejspíš se jmenuje Facebook | 2014-06-11 | VzhuruDolu
Stav trhu mobilních prohlížečů v Česku | 2014-06-09 | VzhuruDolu
Frontendisti.cz — Organizace kódu v Ostravě | 2014-05-15 | VzhuruDolu
VzhůruDolů.cz + Nette + Perch = ♥ | 2014-05-12 | VzhuruDolu
Grunt.js | 2014-04-07 | VzhuruDolu
Průvodce CSS preprocesory: který vybrat? | 2014-04-01 | VzhuruDolu
Průvodce CSS preprocesory: jak vám vylepší pracovní postupy | 2014-03-24 | VzhuruDolu
Průvodce CSS preprocesory: technické vlastnosti | 2014-03-18 | VzhuruDolu, html & css
Průvodce CSS preprocesory: co a jak? | 2014-03-10 | VzhuruDolu, html & css
SMACSS | 2014-02-22 | VzhuruDolu, html & css
Kdy vám Bootstrap pomůže a kdy ne? | 2014-02-10 | VzhuruDolu, html & css
CSS slaví 17. narozeniny | 2013-12-23 | VzhuruDolu, html & css
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz