devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

vyhledávač


Mikrodata – přibližte text vyhledávačům ∕ 2011-06-21 ∕ Nepříliš chytrý blog, webové stránky, bing, google, mikrodata, vyhledávač, yahoo!

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz