devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

vm


Mikrobenchmarky jsou těžké ∕ 2017-04-17 ∕ Funkcionálně.cz, vm
Escape analysis ∕ 2016-06-01 ∕ Funkcionálně.cz, algo, jvm, vm
Dualismus hardwaru a softwaru, strojů a virtuálních strojů ∕ 2016-03-26 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, vm
I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass ∕ 2015-12-12 ∕ Funkcionálně.cz, jvm, scala, vm
Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé ∕ 2015-09-18 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, java, jvm, typy, vm
L1I cache a iTLB - když ani spekulace nepomůžou ∕ 2015-05-25 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, php, vm
Bez typů se obejdeme, ale... ∕ 2015-04-29 ∕ Funkcionálně.cz, jvm, typy, vm

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz