devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

vmMikrobenchmarky jsou těžké | 2017-04-17 | Funkcionálně.cz, vm
Escape analysis | 2016-06-01 | Funkcionálně.cz, jvm, algo, vm
Dualismus hardwaru a softwaru, strojů a virtuálních strojů | 2016-03-26 | Funkcionálně.cz, cpu, vm
I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass | 2015-12-12 | Funkcionálně.cz, jvm, scala, vm
Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé | 2015-09-18 | Funkcionálně.cz, java, jvm, cpu, typy, vm
L1I cache a iTLB – když ani spekulace nepomůžou | 2015-05-25 | Funkcionálně.cz, php, paměť, cpu, vm
Bez typů se obejdeme, ale… | 2015-04-29 | Funkcionálně.cz, jvm, typy, vm
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz