devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

vm


Mikrobenchmarky jsou těžké ∕ 2017-04-17 ∕ Funkcionálně.cz, vm
Escape analysis ∕ 2016-06-01 ∕ Funkcionálně.cz, algo, jvm, vm
Dualismus hardwaru a softwaru, strojů a virtuálních strojů ∕ 2016-03-26 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, vm
I ve Scale se dá psát rychlý generický kód za použití typeclass ∕ 2015-12-12 ∕ Funkcionálně.cz, scala, jvm, vm
Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé ∕ 2015-09-18 ∕ Funkcionálně.cz, java, cpu, jvm
L1I cache a iTLB - když ani spekulace nepomůžou ∕ 2015-05-25 ∕ Funkcionálně.cz, php, cpu, paměť
Bez typů se obejdeme, ale... ∕ 2015-04-29 ∕ Funkcionálně.cz, jvm, vm, typy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz