devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

visual studioPíšeme první multiplatformní mobilní aplikaci s Visual Studio Tools for Apache Cordova | 2016-06-30 | Zdrojak, microsoft, visual studio, mobilní vývoj, apache cordova
Slides from talk at FI MUNI: C in our world 2016 | 2016-05-17 | YSofters, visual studio, gradle, software craftsmanship, sdl, fimuni
VS Code: Pracujeme s Gitem | 2016-02-12 | Zdrojak, microsoft, visual studio, různé, git
Successful VisualStudio 2013 solution build on CI server using MSBuild | 2015-02-02 | YSofters, ide, windows, visual studio, productivity tips, continuous integration
Nový .NET – promarněná příležitost? | 2014-11-13 | DevBlog.cz, typescript, vývoj, visual studio, .net
Nový .NET – promarněná příležitost? | 2014-11-13 | DevBlog.cz, typescript, vývoj, visual studio, .net
Webdesign z pohledu programátora, vol. 2014 | 2014-03-11 | DevBlog.cz, bootstrap, webdesign, nástroje, vývoj, browser link, visual studio
Webdesign z pohledu programátora, vol. 2014 | 2014-03-11 | DevBlog.cz, bootstrap, webdesign, nástroje, vývoj, browser link, visual studio
Co mi vadí na Visual Studiu | 2013-02-13 | DevBlog.cz, ide, nástroje, visual studio, user experience
Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci | 2011-09-11 | Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code, reflection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz