devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

virtualbox


Lokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? ∕ 2015-09-14 ∕ Zdroják, různé, docker, devops
VirtualBox 64bit guest on Windows 8.1 ∕ 2014-09-30 ∕ YSofters, linux, windows, productivity tips

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz