devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

virtualboxLokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? | 2015-09-14 | Zdrojak, různé, virtualbox, docker, vagrant, ansible, devops
VirtualBox 64bit guest on Windows 8.1 | 2014-09-30 | YSofters, linux, windows, productivity tips, 64bit, guest, virtualbox
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz