devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

virtualbox


Lokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? ∕ 2015-09-14 ∕ Zdroják, různé, virtualbox, docker, vagrant, ansible, devops
VirtualBox 64bit guest on Windows 8.1 ∕ 2014-09-30 ∕ YSofters, linux, windows, productivity tips, 64bit, guest, virtualbox

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz