devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

vimeoUž i Vimeo experimentuje s HTML5 videem | 2010-01-22 | HTML456, flash, video, vimeo
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz