devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

videa


Scala - přednášky ∕ 2011-01-19 ∕ k47, programování, java, scala
Scala - několik video-úvodů do jazyka ∕ 2010-12-15 ∕ k47, programování, java, scala

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz