devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

velvon


Velvon debriefieng II. — Organizace vývoje ∕ 2020-02-26 ∕ dagblog, velvon ∕ podobné: #1

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz