devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

velvon


Velvon debriefieng II. — Organizace vývoje ∕ 2020-02-26 ∕ dagblog, velvon

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz