devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

úvaha


User Stories ∕ 2016-07-19 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Agilně ve velkých organizacích ∕ 2016-07-14 ∕ Think forth, úvaha
Technický dluh ∕ 2016-01-21 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Smysluplné porady a společné rozhodování ∕ 2016-01-09 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Znásilněný scrum ∕ 2015-12-11 ∕ Think forth, úvaha
Product Owner survival handbook ∕ 2015-12-02 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Softwarová sebevražda ∕ 2015-11-30 ∕ Think forth, úvaha
Design Svobodné firmy ∕ 2012-04-26 ∕ Think forth, úvaha, report
Proč si nerozumíme ∕ 2012-02-29 ∕ Think forth, úvaha
Svobodná firma ∕ 2012-01-10 ∕ Think forth, úvaha

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz