devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

unity3d


Blackthornprod game jam — day 1 ∕ 2018-10-17 ∕ Michal Vyšinský, game development, unity3d, unity game development, btp game jam, game jams
Blackthornprod game jam — day 0 ∕ 2018-10-14 ∕ Michal Vyšinský, game development, unity3d, unity game development, btp game jam, game jams

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz