devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

unity 3d


Blackthornprod game jam — day 1 ∕ 2019-06-30 ∕ Michal Vyšinský, game development, unity 3d, btp game jam
Blackthornprod game jam — day 0 ∕ 2019-06-30 ∕ Michal Vyšinský, game development, unity 3d, btp game jam

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz