devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

unity 3dBlackthornprod game jam — day 1 | 2019-06-30 | Michal Vyšinský, game development, unity 3d, unity game development, btp game jam, game jams
Blackthornprod game jam — day 0 | 2019-06-30 | Michal Vyšinský, game development, unity, unity 3d, btp game jam, game jams
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz