devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

typyJak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé | 2015-09-18 | Funkcionálně.cz, java, jvm, cpu, typy, vm
Bez typů se obejdeme, ale… | 2015-04-29 | Funkcionálně.cz, jvm, typy, vm
Types will carry you over the Monads | 2014-08-19 | Funkcionálně.cz, funkcionální programování, typy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz