devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

typy


Jak JVM volá virtuální metody, jaká temná božstva musí vzývat, aby to bylo aspoň trochu rychlé ∕ 2015-09-18 ∕ Funkcionálně.cz, java, cpu, jvm
Bez typů se obejdeme, ale... ∕ 2015-04-29 ∕ Funkcionálně.cz, jvm, vm, typy
Types will carry you over the Monads ∕ 2014-08-19 ∕ Funkcionálně.cz, funkcionální programování, typy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz