devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

twitter cards


Twitter Cards a WordPress plugin Jetpack ∕ 2013-12-08 ∕ Zápisky.info, články, wordpress, jetpack

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz