devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

travis-ci


Run any binary in a container like it exists on your computer ∕ 2016-08-18 ∕ Vladimír Kriška, docker, travis-ci
Life of a data extractor ∕ 2016-07-14 ∕ Vladimír Kriška, docker, keboola, devops

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz