devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

trading


106% total profit in 2020 at eToro ∕ 2020-12-08 ∕ FoldingStuff.TECH, trading, trading stats
Buy Global Payments Inc. ∕ 2020-04-11 ∕ FoldingStuff.TECH, trading, buy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz