devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

Tomáš Čížek


Kopírujte, kopírujte, kopírujte! Ale ne jako opice! | 2018-05-02 | Tomáš Čížek, nezařazené
Framework je jenom delivery mechanism a nemá určovat strukturu složek projektu! | 2017-09-22 | Tomáš Čížek, nezařazené
Základní myšlenky Domain Driven Designu, CQRS a Event Sourcingu | 2017-09-09 | Tomáš Čížek, nezařazené
Co je s tím kódem špatně? | 2017-08-25 | Tomáš Čížek, nezařazené
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz