devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

tok myšlenekKterý den je měsíc po 31.5.? | 2012-07-16 | Nepříliš chytrý blog, programování, tok myšlenek, ze života
Otazník jménem Google+ | 2011-07-12 | Nepříliš chytrý blog, tok myšlenek, google
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz