devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

tok myšlenek


Který den je měsíc po 31.5.? ∕ 2012-07-16 ∕ Nepříliš chytrý blog, programování, tok myšlenek, ze života
Otazník jménem Google+ ∕ 2011-07-12 ∕ Nepříliš chytrý blog, tok myšlenek, google

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz