devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

time management


Jak na time management v 10 bodech – případová studie ∕ 2011-02-14 ∕ JiriKolarik.cz, zamyšlení, time management
Jak na time management v 10 bodech ∕ 2011-02-14 ∕ JiriKolarik.cz, zamyšlení, time management

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz