devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

time managementJak na time management v 10 bodech – případová studie | 2011-02-14 | JiriKolarik.cz, zamyšlení, time management
Jak na time management v 10 bodech | 2011-02-14 | JiriKolarik.cz, zamyšlení, time management
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz