devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

Think forth


Python Programmers Wanted | 2018-05-07 | Think forth, report
User Stories | 2016-07-19 | Think forth, úvaha, techniky
Agilně ve velkých organizacích | 2016-07-14 | Think forth, úvaha
Technický dluh | 2016-01-21 | Think forth, úvaha, techniky
Smysluplné porady a společné rozhodování | 2016-01-09 | Think forth, úvaha, techniky
Znásilněný scrum | 2015-12-11 | Think forth, úvaha
Product Owner survival handbook | 2015-12-02 | Think forth, úvaha, techniky
Softwarová sebevražda | 2015-11-30 | Think forth, úvaha
Design Svobodné firmy | 2012-04-26 | Think forth, úvaha, report
Párové programování | 2012-03-25 | Think forth, rozhovor, techniky
Proč si nerozumíme | 2012-02-29 | Think forth, úvaha
Frustration Board | 2012-01-30 | Think forth, techniky
Svobodná firma | 2012-01-10 | Think forth, úvaha
CodeRetreat – Závěrečná retrospektiva | 2012-01-03 | Think forth, report
Coderetreat – Praha 2011 | 2011-12-22 | Think forth, report
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz