devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

textIntelliJ Idea vertical text block selection | 2014-10-03 | YSofters, intellij idea, productivity tips, selection, text, wheel
IntelliJ Idea zoom text by mouse wheel | 2014-10-01 | YSofters, editor, intellij idea, productivity tips, text, zoom
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz