devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

testAndroid Espresso – první jednoduchý test | 2019-02-03 | vEnCa-X blog, android, programování, espresso, test
Test Crunch conference: Robot Framework workshop materials | 2015-11-06 | YSofters, python, test, software craftsmanship, books, workshop
Test Driven Development v Nette | 2012-03-02 | Satera.cz, testování, nette, články, tdd, test
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz