devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

terminalMaking Fn-keys work properly in Terminal.app | 2016-11-08 | Martin Janeček, ssh, byobu, terminal, apple, mac
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz