devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

tedTED talks, které mě v poslední době zaujaly | 2014-04-26 | PetrJirasek.cz, ted
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz