devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

technologyhour


Y Soft LeSS transformation ∕ 2020-07-23 ∕ YSofters, events, event, technologyhour

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz