devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

technology


CZ Podcast 176 — Freelo ∕ 2017-09-14 ∕ dagblog, podcast, project-management, technology

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz