devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

technologie


CZ Podcast 204 — Pull requesty, merge requesty a jiné mudrování nad podstatou týmového vývoje ∕ 2019-01-16 ∕ dagblog, podcast, technologie, pull-request ∕ podobné: #1, #2, #3
PHP HOW TO: create server API ∕ 2013-10-12 ∕ Zaachi.com, php, api, json

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz