devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

techniky


User Stories ∕ 2016-07-19 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Technický dluh ∕ 2016-01-21 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Smysluplné porady a společné rozhodování ∕ 2016-01-09 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Product Owner survival handbook ∕ 2015-12-02 ∕ Think forth, úvaha, techniky
Párové programování ∕ 2012-03-25 ∕ Think forth, techniky, rozhovor
Frustration Board ∕ 2012-01-30 ∕ Think forth, techniky

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz