devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

technikyUser Stories | 2016-07-19 | Think forth, úvaha, techniky
Technický dluh | 2016-01-21 | Think forth, úvaha, techniky
Smysluplné porady a společné rozhodování | 2016-01-09 | Think forth, úvaha, techniky
Product Owner survival handbook | 2015-12-02 | Think forth, úvaha, techniky
Párové programování | 2012-03-25 | Think forth, rozhovor, techniky
Frustration Board | 2012-01-30 | Think forth, techniky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz