devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

talk


Přednáška: Testing like you mean it ∕ 2018-03-06 ∕ Honza Břečka, testování, clojure, video
What I've baked the last year ∕ 2017-02-08 ∕ Jana Moudrá blog, android, dart, dartlang ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Dart Developer Summit 2016 ∕ 2016-11-03 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, github ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
DevFest Ukraine 2015 ∕ 2015-11-05 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, codelab ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz