devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

talk


Přednáška: Testing like you mean it ∕ 2018-03-06 ∕ Honza Břečka, testování, clojure, video
What I've baked the last year ∕ 2017-02-08 ∕ Jana Moudrá blog, android, dart, dartlang
Dart Developer Summit 2016 ∕ 2016-11-03 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, github
DevFest Ukraine 2015 ∕ 2015-11-05 ∕ Jana Moudrá blog, dart, dartlang, codelab

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz