devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

talk


Přednáška: Testing like you mean it | 2018-03-06 | Honza Břečka, testování, talk, clojure, video
What I've baked the last year | 2017-02-08 | Jana Moudrá blog, android, codelab, dart, dartlang, gde, gdg, github, lviv, package, progressive, pwa, summit, talk, tool, web
Dart Developer Summit 2016 | 2016-11-03 | Jana Moudrá blog, codelab, dart, dartlang, gde, github, package, summit, talk, tool
DevFest Ukraine 2015 | 2015-11-05 | Jana Moudrá blog, codelab, dart, dartlang, gde, gdg, lviv, talk
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz