devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

tabletsTablety, PC a Office | 2014-03-03 | Mirtes.cz, office, microsoft, tablets
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz