devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

tablet


Jak jsem doporučoval aplikace na iPad ∕ 2011-11-06 ∕ JiriKolarik.cz, zábava, ipad, tablet
Jak jsem přežil 14 dní s iPadem ∕ 2011-04-08 ∕ JiriKolarik.cz, zábava, ipad, tablet
Jak jsem zatoužil po tabletu ∕ 2011-03-20 ∕ JiriKolarik.cz, zábava, ipad, tablet

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz